3 800,00 SEK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Fysträning för häst - fördjupning

Efter att ni ha gjort fysövningar som tränar core och stabilitet är det dags att lägga till övningar som tränar fart. I fördjupningskursen kommer vi träna framåtbjudning och kondition.

Fokus ligger här på träning med framåtbjudning och fart. Stabilitetsträning ska komma före fartträning!

Den inre stabiliteten i kroppen (coremuskulaturen / proprioceptionen) är grunden för en effektiv rörelse i fart med minsta risk för slitage och skador som följd. Muskler stabiliserar leder och minskar påfrestningar på senor och ligament.

Elastiska och välutvecklade muskler kan obehindrat tänja sig och dra ihop sig och minskar risken för skador. Lågintensiv träning ökar musklernas uthållighet och arbete i snabbt tempo engagerar flest muskelfibrer och får muskler att öka i styrka och storlek.

Vid fartträning aktiverar vi de stora muskelgrupperna som ska sätta hästen i rörelse. Men träning i fart sker med korta pass och med betydligt färre repetitioner än vid uthållighetsträning. Det är övningar som ger en trygg häst som vågar jobba mer självständigt ifrån sin människa. Det ger en god förberedelse för ridning, då hästen inte har stödet av människan på marken längre och ska gå först själv i olika situationer. Dessutom tränas hästens styrka och kondition.